سمینار 21 تکنیک موفقیت در مذاکره توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان در تاریخ 98/04/23 در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار گردید.

سمینار 21 تکنیک موفقیت در مذاکره توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان در تاریخ 98/04/23 در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار گردید.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates