دوره ایمنی کارگری را در تاریخ 98/03/01 در مجموعه پگاه گیلان برای کارکنان آن مجموعه محترم توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید.

دوره ایمنی کارگری را در تاریخ 98/03/01 در مجموعه پگاه گیلان برای کارکنان آن مجموعه محترم توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار گردید.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates