كارگاه آموزشي رايگان آراستگي و تشريفات در جهت رسالتهاي مركز آموزش بازرگاني استان گيلان و توانمندسازي مديران و افراد نافذ اجتماعي با تدريس آقاي دكتر روهام قليچي در تاريخ ٩٧/١٢/٢٢ برگزار شد.

كارگاه آموزشي رايگان آراستگي و تشريفات در جهت رسالتهاي مركز آموزش بازرگاني استان گيلان و توانمندسازي مديران و افراد نافذ اجتماعي، با همكاري مركز آموزش بازرگاني گيلان و مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان گيلان با تدريس آقاي دكتر روهام قليچي در تاريخ ٩٧/١٢/٢٢ برگزار شد.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates