دوره اصول معاشرت و تشريفات براي مراكز آژانس گردشگري در مركز آموزش بازرگاني گيلان توسط آقاي دكتر قليچي رئيس مركز آموزش بازرگاني گيلان در تاریخ ٩٧/١٢/١٤ برگزار شد.

دوره اصول معاشرت و تشريفات براي مراكز آژانس گردشگري در مركز آموزش بازرگاني گيلان توسط آقاي دكتر قليچي رئيس مركز آموزش بازرگاني گيلان در تاریخ ٩٧/١٢/١٤ برگزار شد.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates