روز دوم کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی بهداشت کار در تاریخ 97/11/25برگزار شد.

روز دوم کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی بهداشت کار در تاریخ 97/11/25برگزار شد.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates