چهارمین کارگاه آموزشی رایگان زبان انگلیسی در مورخ 97/11/16 برای رانندگان محترم تاکسی شهر رشت در راستای رسالت های اجتماعی توسط مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان برگزار شد.

چهارمین کارگاه آموزشی رایگان زبان انگلیسی در مورخ 97/11/16 برای رانندگان محترم تاکسی شهر رشت در راستای رسالت های اجتماعی توسط مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان برگزار شد.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates