هشتمین روز از سلسه دوره های آموزشی خوشه صنعتی زیتون با عنوان اهمیت و خصوصیات ارقام جدید زیتون در اقتصاد زیتون کاری در شهرستان رودبار در مورخ 97/11/16 برگزار شد.

هشتمین روز از سلسه دوره های آموزشی خوشه صنعتی زیتون با عنوان اهمیت و خصوصیات ارقام جدید زیتون در اقتصاد زیتون کاری در شهرستان رودبار در مورخ 97/11/16 توسط مرکز آموزش بازرگانی گیلان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و مرکز تحقیقات زیتون رودبار برگزار شد.

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates