گارگاه آموزشی آداب انتقاد حرفه ای در تاریخ 97/11/14 در مرکز آموزش بازرگانی گیلان توسط آقای دکتر قلیچی رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار شد.

گارگاه آموزشی آداب انتقاد حرفه ای در تاریخ 97/11/14 در مرکز آموزش بازرگانی گیلان توسط آقای دکتر قلیچی رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان برگزار شد.

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates