حقوق تجارتکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

TL-11-11

نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)

24

 TL-12-11 

فرآیند قانون برگزاری مناقصات

16

 TL-13-11 

آشنایی با قانون تجارت

16

TL-14-11  

دوره ی جامع آشنایی با سازمان جهانی تجارت (WTO) و الحاق ایران

40

TL-14-11  -1

کلیات و آشنایی با سازمان جهانی تجارت

4

 TL-14-11 -2

چگونگی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت

4

TL-14-11  -3

دسترسی به بازارهای هدف

4

TL-14-11  -4

موافقت نامه کشاورزی و نظام حقوقی استانداردها

4

TL-14-11  -5

موافقت نامه های گمرکی

4

TL-14-11  -6

راهکارهای دفاع تجاری

4

TL-14-11  -7

قواعد حاکم بر تجارت خدمات

4

TL-14-11  -8

جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

4

TL-14-11  -9

حل و فصل اختلافات تجاری

4

TL-14-11  -10

آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت

4

TL-15-11  

داوری تجارت بین المللی

24

TL-16-11  

بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای تامین مالی

16

TL-17-11  

آشنایی با قراردادهای فاینانس،لایسنس،امکان سنجی و ...

16

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates