سلامت ، ایمنی و محیط زیست

 

کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

HE-112

مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015

24

HE-113

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

24

HE-114

سرممیزی ISO 14001:2015 IRCA با گواهینامه رسمی

40

HE-115

مبانی ، تشریح الزامات و مستندسازی OHSAS 18001:2007

24

HE-116

ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

24

HE-117

سرممیزی OHSAS 18001:2007 با گواهینامه رسمی IRCA

40

HE-118

مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

24

HE-119

سرممیزی HSE-MS

40

HE-120

مدیریت HSE پیمانکاران

16

HE-121

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000

24

HE-122

مدیریت ایمنی فرآیند

24

HE-123

تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE

16

HE-124

ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14031

16

HE-125

روش ها و تکنیک های شناسایی جنبه ها و ارزیابی و مدیریت  اثرات زیست محیطی

16

HE-126

روش ها و تکنیک های شناسایی خطرات و HSE ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم

24

HE-127

روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31010

24

HE-128

مدیریت استراتژیک با رویکرد HSE

16

HE-129

ایمنی انبار

16

HE-130

مدیریت شرایط اضطراری

16

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates