تولید، لجستیک و زنجیره تامینکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

PL-11-11

دوره جامع پرورش متخصص ناب(ویژه شرکت های تولیدی)

72

PL-11-11-1

تفکر ناب

8

PL-11-11-2

تکنیک حل مسئله A3REPORT

8

PL-11-11-3

نقشه برداری جریان ارزش

16

PL-11-11-4

عوامل اتلاف هفت گانه(Wasters7)

8

PL-11-11-5

ساماندهی محیط کار و مدیریت دیداری 5S

8

PL-11-11-6

کاهش زمان آماده سازی

8

PL-11-11-7

بهبود مستمر (کایزن)

8

PL-11-11-8

استقرار سیستم هموار کششی (کانبان)

8

PL-12-11

انبارداری و مهندسی انبار

20

PL-13-11

مدیریت زنجیره تامین

16

PL-14-11

مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

16

PL-15-11

برنامه ریزی و کنترل تولید

16

PL-16-11

برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

16

PL-17-11

انبار داری صنعتی

16

PL-18-11

مدیریت شبکه و توزیع و پخش

8

PL-19-11

حمل و نقل درون کارخانه و جابجایی مواد

8

PL-20-11

برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP

16

PL-21-11

برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمان ERP

16

PL-22-11

تکنیکهای کاهش ضایعات و مدیریت بازیافت

8

PL-23-11

عارضه یابی زنجیره تامین

8

PL-24-11

انبارداری مکانیزه

8

PL-25-11

سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین

8

PL-26-11

لجستیک بین الملل

8

PL-27-11

مدیریت برون سپاری

8

PL-28-11

مدیریت بازگشتی ها و لجستیک معکوس

8

PL-29-11

تولید چابک

8

PL-30-11

اصول بسته بندی

8

PL-31-11

اسناد و مقررات حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا

24

PL-32-11

کاربرد شبیه سازی و نرم افزارهای مرتبط

16

PL-33-11

طرح ریزی واحدهای صعت

16

PL-34-11

آشنایی با تولید به موقع JIT

16

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates