بانکداریکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

B-111

جایگاه صنعت بانکداری در اقتصاد دانش بنیان

16

B-112

مدیریت استراتژیک در بانکداری

8

B-113

برندسازی در بانکداری

16

B-114

بانکداری الکترونیک و روند آینده

16

B-115

بانکداری اسلامی

16

B-116

بانکداری خرد –اختصاصی – شرکتی

24

B-117

مدیریت عملکرد در بانکداری

16

B-118

بازاریابی در صنعت بانکداری و خدمات بانکی

24

B-119

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

16

B-120

مدیریت دانش در بانکداری (BKM)

16

B-121

مدیریت ریسک در بانکداری (RM)

16

B-122

مدیریت ثروت در بانکداری (WM)

16

B-123

مدیریت منابع مالی در بانکداری

16

B-124

مدیریت سرمایه انسانی در بانکداری مدرن

16

B-125

مدیریت رفتار سازمانی (OB)

24

B-126

اصول و فنون مذاکره بانکی

24

B-127

مدیریت زمان در بانکداری جهانی

16

B-128

مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری (TRIZ)

8

B-129

مدیریت درآمد و هزینه شعب

24

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates