مدیریت و سیستمکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

MS-11-11

دوره جامع مهارتهای مدیریتی

60

MS-11-11-1

مدیریت عمومی

12

MS-11-11-2

تفکر سیستمی System Thinking

8

MS-11-11-3

تیم سازی و کار تیمی

8

MS-11-11-4

مهارت های برقراری ارتباط موثر

8

MS-11-11-5

مدیریت رفتار سازمانی

8

MS-11-11-6

مدیریت زمان

8

MS-11-11-7

مدیریت جلسات

8

MS-12-11

مدیریت حل خلاقانه مسائل TRIZ

8

MS-13-11

استراتژی و مدیریت استراتژیک

16

MS-14-11

مدیریت دانشKM

8

MS-15-11

مدیریت استرس

8

MS-16-11

مدیریت فرایندهای کسب و کار(BMP)

16

MS-18-11

مهندسی ارزشی

8

MS-19-11

تربیت مشاور مدیریت

32

MS-20-11

آمادگی آزمون تربیت مشاور مدیریت

16

MS-21-11

سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS

16

MS-22-11

عارضه یابی سازمانی

16

MS-23-11

سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

16

MS-24-11

تجزیه،تحلیل و طراحی سیستم ها

16

MS-25-11

مبانی کار آفرینی و ایجاد کسب و کارهای تازه

16

MS-26-11

اجرا و کنترل استراتژی به روش BSC

16

MS-27-11

تربیت ارزیاب کیفیت خدمات

32

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates