مدیریت پروژه

 


کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

PM-11-11

دوره جامع مدیریت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK

48

PM-11-11-1

مدیریت هزینه و حسابداری پروژه

12

 PM-11-11-2

مدیریت زمان پروژه

8

PM-11-11-3

مدیریت ریسک و نرم افزار تخصصیPertMaster

8

PM-11-11- 4

مدیریت تدارکات پروژه

8

 PM-12-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP

16

 PM-13-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6

16

 PM-14-11

امور مناقصات و برگزاری آن در پروژه ها

8

 PM-15-11

مدیریت پروژه برای مهندسان

8

 PM-16-11

مدیریت پیمان و قرداد

8

 PM-17-11

متره،براورد و صورت وضعیت نویسی

8

 PM-18-11

شرح و تفسیر فهرست بها و صورت وضعیت نویسی

8

 PM-19-11

ادعا و چگونگی مدیریت آن در قردادها

8

 PM-20-11

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

12

 PM-21-11

مدیریت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK(فرآیند اصلی)

16

 PM-22-11

مدیریت پروژه بر مبنای استانداردPMBOK(فرآیند پشتیبان)

16

 PM-23-11

مدیریت استراتژیک پروژه

8

 PM-24-11

انواع روش قرداد از لحاظ اجرا و نحوه پرداخت

8

 PM-25-11

قیمت گذاری پروژه ها

8

 PM-26-11

تامین مالی پروژه

8

 PM-27-11

مدیریت طرح و سبد پروژه در سازمان های پروژه محور(PPM)

8

 PM-28-11

طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)

8

 PM-29-11

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)

8

 PM-30-11

نحوه ارائه و تهیه قیمت توسط مناقصه گر

4

 PM-31-11

نحوه انعقاد قرداد و تهیه موافق نامه

4

 PM-32-11

شرح بخشنامه سر جمع (راه،ابینه)

4

 PM-33-11

نحوه مستند سازی و اهمیت آن در پروژه

4

 PM-34-11

مدیریت پروژه به روش ارزش کسب شده

8

 PM-35-11

آشنایی با تکنیک های شکست کارWBC

16

 PM-36-11

دوره آمادگی آزمون مدرک مدیریت حرفه ای پروژهPMP

64

 PM-37-11

مدیریت ارزش کسب شده

16

 PM-38-11

آمادگی آزمون مدرک حرفه ای مدیریت ریسکRMP

24

 PM-39-11

استاندارد بین المللی مدیریت پروژه انگلستان PRINCE2

48

 PM-40-11

کارگاه مدیریت تغییرات در پروژه

8

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates