اداری و سازمانی

 

کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

AO-11-11

دوره جامع مدیریت منابع انسانی

80

AO-11-11-1

مدیریت عمومی

12

AO-11-11-2

مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی

8

AO-11-11-3

تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

8

AO-11-11-4

جذب ، استخدام و به کارگماری نیروی انسانی

8

AO-11-11-5

ارزیابی عملکرد و مکانیسم پرداخت متغیر

8

AO-11-11-6

سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

8

AO-11-11-7

مهارت های برقراری ارتباط موثر

8

AO-11-11-8

خاتمه خدمت و تسویه حساب

4

AO-11-11-9

قوانین کار و تامین اجتماعی

16

AO-12-11

آئین نگارش و مکاتبات اداری

16

AO-13-11

آموزش روسای دفتر مدیران

24

AO-14-11

مدیریت امور اسناد و بایگانی

16

AO-15-11

گزارش نویسی و خلاصه نویسی مکاتبات اداری

16

AO-16-11

رزومه نویسی حرفه ای

8

AO-17-11

نرم افزار EXCEL  مقدماتی

20

AO-18-11

نرم افزار EXCEL پیشرفته

20

AO-19-11

آموزش حرفه ای POWERPOINT

8

AO-20-11

نرم افزار SPSS

32

AO-21-11

جانشین پروری (New)

16

AO-22-11

تکنیک های جستجوی موثر در اینترنت

16

AO-23-11

اصول و روش های بایگانی مدرن

8

AO-24-11

ارائه مطلب حرفه ای با نرم افزار قدرتمنمد Prezi

8

AO-25-11

کاربرد EXCEL در گزارشات سازمانی

20

AO-26-11

سخنرانی حرفه ای

32

AO-27-11

تکنیک های موفقیت در مصاحبه ی استخدامی

8

AO-28-11

دوره جامع روابط عمومی

32

AO-28-11-1

اصول و مبانی روابط عمومی

8

AO-28-11-2

نگارش و خبرنویسی در روابط عمومی

12

AO-28-11-3

رسانه شناسی و ارتباطات رسانه ای

8

AO-28-11-4

روابط عمومی الکترونیک

4

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates