بازرگانی و تجارت بین المللکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

TM-11-11

دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

80

TM-11-12

دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

80

TM-11-13

دوره جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل

80

TM-12-11

اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی)

12

TM-13-11

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (پیشرفته)

16

TM-13-11

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (پیشرفته)

16

TM-14-11

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (مقدماتی)

36

TM-15-11

مقررات صادرات و واردات (کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا)

16

TM-16-11

مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی

16

TM-17-11

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (پیشرفته)

24

TM-18-11

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی)

36

TM-19-11

مدیریت خرید ، تدارکات و قراردادهای داخلی

28

TM-20-11

روش های پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی (NEW)

32

TM-21-11

امور گمرکی و ترخیص کالا (باتاکید بر قوانین جدید گمرکی)

40

TM-22-11

آمادگی آزمون حق العمل کاری گمرک (پیشنیاز:امورگمرکی و ترخیص کالا)

24

TM-23-11

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)

16

TM-24-11

نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

12

TM-25-11

روش های تامین مالی در تجارت بین الملل (NEW)

24

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates