کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

SM-11-11

دوره جامع بازار یابی

80

SM-11-11-1

اصول و مبانی بازاریابی

16

SM-11-11-2

اصول و فنون تبلیغات موثر

8

SM-11-11-3

تحقیقات بازار

8

SM-11-11-4

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت سنجی مشتریCRM,CSM

16

SM-11-11-5

اصول طراحی استراتژی های بازاریابی

8

SM-11-11-6

Marketing Planتدوین طرح بازاریابی

8

SM-11-11-7

اصول و مبانی برندسازی

8

SM-11-11-8

بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

8

SM-12-11

دوره جامع فروش

80

SM-12-11-1

مبانی فروش

16

SM-12-11-2

فروش حرفه ای و ویزیتوری

8

SM-12-11-3

بازاریابی و فروش تلفنی

8

SM-12-11-4

تدوین طرح فروش Sales Plan

8

SM-12-11-5

خدمات پس از فروش

8

SM-12-11-6

اصول و فنون مذاکره و زبان بدن

16

SM-12-11-7

مهندسی فروش

16

SM-13-11

بازاریابی بین الملل

16

SM-14-11

اصول مدیریت فروشگاه

16

SM-15-11

اصول قیمت گذاری

8

SM-16-11

فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری

8

SM-17-11

تحقیقات بازار (پیشرفته)

8

SM-18-11

بازاریابی و خدمات

8

SM-20-11

بازاریابی چریکی

8

SM-21-11

نشان سپاری (فرانچایزینگ)

8

SM-22-11

روانشناسی فروش و روش های متقاعد کردن مشتری

8

SM-23-11

روش های موثر در وفادارسازی مشتریان

8

SM-24-11

مدیریت شکایت مشتریان

8

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33729471-013

آدرس : رشت - چهارراه گلسار- بلوار شهید انصاری - بالاتر از راهنمایی و رانندگی -  کوچه فردوسی - کدپستی :  4163935367

Premium Joomla Templates