برگزاری جشنواره مدیران خلاق و نوآور استان گیلان

به گزارش ایسنا_منطقه گیلان، دکتر روهام قلیچی، دبیر جشنواره مدیران خلاق و نوآور که در سالن همایش بانک کشاورزی گیلان

برگزار شد، گفت: در مرکز آموزش بازرگانی حدود 25ماه در استان 50هزارنفر ساعت آموزش دادند.

وی افزود: در ماه اخیر مجموعه مرکز آموزش بازرگانی گیلان در بحث دانش بنیان اقدامات گسترده ای انجام داده است.
 
قلیچی خاطرنشان کرد: بانک اطلاعاتی در گیلان ضعیف است و مدیران خوب شناسایی نشدند و هدف مهم ما این است بانک
 
اطلاعاتی مدیران استان را تشکیل دهیم.
 
وی تصریح کرد: در ابتدای امسال 12دستگاه اجرایی کمک کردند، کارگروه های مختلفی در بخش بازرگانی استان تشکیل شد.
 
رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان افزود: شایسته سالاری در بحث مدیریت های استان باید نهادینه شود.
 
دکتر علی مبارکی از مجموعه آی.سی.اس کانادا در ادامه این همایش گفت: این مرکز در زمینه های نفتی در انگلستان و آمریکا
 
فعالیت دارد. وی با بیان اینکه این مرکز 60 شعبه در دنیا دارد، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز ارتقای شایستگی های نیروی انسانی
 
و آموزش های مهارتی مطرح شده است. 
 
مبارکی تصریح کرد: این سازمان عضو مرکز مدیران خلاق است و افراد خود را در این مرکز آزمایش می کنند. وی گفت: از ابتدای امسال
 
نمایندگی آی.سی.اس در گیلان ایجاد شده است.
 
مبارکی با بیان اینکه 18هزار نفر در ایران با مدرک پی.اچ.دی بیکار هستند، افزود: این امر دستاورد عدم خلاقیت است. وی تصریح کرد:
 
امتیاز مهم در خلاقیت انتقال است و ما از این انتقالات به بهره ایم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates