بیمهکد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

I-111

دوره جامع بازاریابی حرفه ای انواع بیمه

80

I-112

اصول و مبانی بازاریابی بیمه

16

I-113

اصول و فنون تبلیغات موثر در صنعت بیمه

8

I-114

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت سنجی مشتری در صنعت بیمه (CRM)

16

I-115

دوره جامع فروش حرفه ای بیمه زندگی

24

I-116

بازاریابی و فروش تلفنی انواع بیمه

8

I-117

اصول و فنون مذاکرات در جلسات فروش بیمه

16

I-118

انواع تکنیک های مراقبت از مشتریان بیمه

8

 

پیوندها

تماس با ما

تماس :34245-013

فکس : 33253906-013

ساختمان مرکزی: رشت - خیابان طالقانی(بیستون) - روبروی صفاری -کوچه نصرالله زاده یکم - پلاک 562

Premium Joomla Templates