دپارتمان گردشگری

 

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

T-1-1

شناخت صنعت گردشگری

38 ساعت

T-1-2

الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای گردشگری

34 ساعت

T-1-3

آشنایی با گردشگری سلامت

12 ساعت

T-1-4

برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها

34 ساعت

T-1-5

بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری

34 ساعت

T-1-6

آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

17 ساعت

T-1-7

آشنایی با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

8 ساعت

T-1-8

آشنایی با امور مالی و مبانی حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

6 ساعت

T-1-9

فنون و مهارتهای تورگردانی

34 ساعت

T-1-10

سخنوری و فن بیان

8 ساعت

T-1-11

تور لیدری

32 ساعت

T-1-12

بهداشت سفر و کمک های اولیه

20 ساعت

T-1-13

آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی

32 ساعت