بورس و بازار سرمایه

مدت دوره

نام دوره

کد دوره

24ساعت

سرمایه گذاری در بازار سهام 1(مفاهیم اولیه و شیوه معاملات(

BI-11-11-1

24ساعت

سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل‏گری بنیادی(

BI-11-11-2

24ساعت

سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال(

BI-11-11-3

40 ساعت

مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(به همراه دوره های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال)

BI-17-11

24 ساعت

سرمایه گذاری در بازار سهام 4(تحلیل گری روانی / معامله گری(

BI-11-11-4

120 ساعت

دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام

BI-11-11

24 ساعت

بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورس

B1-12-11

8 ساعت

شیوه های سرمایه گذاری با سرمایه اندک

B1-13-11

16 ساعت

مدیریت شرکتهای تابع هولدینگ از منظر تحلیل عملکرد مالی

B1-14-11

8 ساعت

استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای طلا، ارز ، مسکن ، بورس و نظام بانکی

B1-15-11

16 ساعت

ساختار و روشهای تامین منابع مالی

B1-16-11

12 ساعت

مفاهیم اولیه بازار سرمایه

B1-18-11