دپارتمان اصناف

کد دوره

نام دوره

مدت دوره

TU-11-11

دوره عمومی اخذ پیش نیاز مجوز صنفی

24ساعت

TU-12-11

دوره اختصاصی رستوران ، تالار ، فست فود و کیترینگ

48ساعت

TU-12-11-1

آشپزی صنعتی

16ساعت

TU-12-11-2

تشریفات و پذیرایی

12ساعت

TU-12-11-3

ساختار فنی و مهندسی واحدهای صنفی حوزه غذا

8ساعت

TU-12-11-4

ایمنی و بهداشت

12ساعت

TU-13-11

قانون نظام صنفی(با تمرکز بر آیین نامه ها و دستورالعمل ها)

16ساعت

TU-14-11

مدیریت رستوران ها

8ساعت